NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme kompletní architektonické služby od návrhů až po realizaci. Navrhujeme budovy, veřejné prostory, interiéry i krajinné prvky.

Architektonické studie

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Architektonická studie je jednou z nejzásadnějších fází přípravy stavby. Architekt, ale mnohdy i klient, se seznamují s úkolem, formuluje se přesnější zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept, který se bude dále prolínat celou stavbou.
Při studii je důležitá oboustranná spolupráce, hledá se, jaký má být vlastně objekt pro klienta, jaké prostory bude nabízet, jaký je životní styl budoucích uživatelů, jak má být orientovaný a usazený na pozemku a pochopitelně, jaké jsou finanční možnosti klienta. Tato fáze vyžaduje spoustu času a mnoho diskuzí. 

Návrhy interiérů

PRÁCE S PROSTOREM

Návrh interiéru je zpracován na základě Konceptu interiéru. Jedná se o doplnění vybavení interiéru konkrétním nábytkem, s odpovídajícími rozměry a ve vhodném stylu. Umístění osvětlení s dostatečným nasvícením všech pracovních ploch a míst doplněných o světla tvořící příjemnou atmosféru místností.

Jde tedy o konkretizování takových materiálů a barev, které spolu v interiéru navzájem ladí, esteticky a technologicky korespondují s tvary, na něž mají být aplikovány.